Dotácia na obnovu domu

Máte v pláne žiadať o dotáciu na obnovu domu? Využite príležitosť na zlepšenie hospodárenia s energiami a ušetrite na nákladoch spojených s energiami. Zaregistrovali ste v poslednej dobe zvýšené percento podaných žiadostí o dotáciu na obnovu domu? Čo je vlastne jej princípom a aké podmienky treba splniť, aby ste na dotáciu mali nárok. Na toto rozhodne nezabudnite… V prvom rade musíte byť ako žiadateľ vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorú plánujete podať žiadosť o dotáciu. Ďalej musí samotná nehnuteľnosť spĺňať niektoré kritériá. Napríklad na liste vlastníctva musí byť evidovaný ako rodinný dom. A byť postavený pred 1. januárom 2013. Samozrejme sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky. Po obnove musí byť používaný v prevažnej miere na bývanie.

na získanie dotácie potrebujete energetický certifikát

Maximálna výška príspevku je 22800 eur. To ale v prípade, ak obnova prinesie viac ako 60% zlepšenie hospodárnosti energií ako pred obnovou. V opačnom prípade sa suma dostáva na hranicu 1800 eur. Obnova ale musí priniesť aspoň 30% zlepšenie hospodárnosti energií. Pričom súčasťou obnovy musí byť aspoň jedno z opatrení skupiny A.

Na čo ale nesmiete zabudnúť je energetický certifikát. Tento doklad slúži nielen na posúdenie stavu nehnuteľnosti pred obnovou. Ale je aj jedným z potrebných dokladov pri žiadosti o vyplatenie dotácie. Energetický certifikát vydáva odborná firma, ktorá zhodnotí mieru hospodárenia nehnuteľnosti s energiami. Vďaka odbornému prístupu nielen riadne a objektívne posúdi nehnuteľnosť, ale zároveň aj poradí vlastníkovi najlepšie riešenia pre čo najvyššiu úsporu.

odborníci radi podajú pomocnú ruku pri žiadosti o dotáciu

Nenechajte preto nič na náhodu a pred podaním žiadosti o dotáciu sa informujte o možnostiach obnovy vopred. Ideálnym riešením je, ak sa Vám podarí zaradiť do kategórie A0. Práve táto kategória je najviac žiadaná a predstavuje takmer nulové náklady spojené s užívaním energií. Do tejto kategórie spadajú nehnuteľnosti s viacerými opatreniami skupiny A. Sem môžeme zaradiť napríklad zateplenie obvodového plášťa, strechy alebo podlahy, výmena okien. Hovoríme jej aj skupina pre zlepšenie tepelno – technických vlastností budovy.